Вести од индустријата

Стабилност и подготовка на бизмут нитрат

2023-06-13
Бизмут нитратСтабилност
1. Стабилност: стабилна.
2. Некомпатибилни материи: редуктори, запаливи или запаливи материи, активен метален прав, сулфур, фосфор.
3. Услови за избегнување контакт со: влажен воздух.
4. Опасност од полимеризација: нема полимеризација.
5. Производи на распаѓање: азотни оксиди.
Подготовка набизмут нитрат
(1) Растворете го бизмут оксидот со азотна киселина, хемиската равенка е како што следува:
6HNO3+Bi2O3=2Bi(NO3)3+3H2O
(2) Бизмут нитрат може да се добие и со реакција на бизмут и разредена азотна киселина и со испарување и кристализирање. Хемиската равенка е како што следува:
Bi+4HNO3=Bi(NO3)3+NOâ+2H2O
(3) Кога во реакцијата се користи концентрирана азотна киселина, може да се произведе бизмут(III) оксид. Хемиската равенка е како што следува:

2Bi+2HNO3=Bi2O3+2NOâ+H2O
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept