Вести од индустријата

Улогата на бизмут нитрат

2023-08-03
Улогата набизмут нитрат

бизмут нитрате најчесто користен аналитички реагенс кој може да се користи за откривање на присуство и концентрација на различни супстанции.

Бизмут нитрат може да се користи за откривање на сулфатни јони. Реагира собизмут нитратда се формира црвен талог. Присуството и концентрацијата на сулфатните јони може да се процени со набљудување на бојата и тежината на талогот.

Бизмут нитрат може да се користи и за откривање на хлоридни јони. Тој реагира со јони на хлорид за да формира жолт талог. Присуството и концентрацијата на хлоридните јони може да се процени и со набљудување на бојата и тежината на талогот.

Бизмут нитрат може да се користи и за откривање на нитратни јони. Тој реагира со нитратни јони за да формира жолт талог. Присуството и концентрацијата на нитратни јони може да се процени и со набљудување на бојата и тежината на талогот.

Треба да се напомене декабизмут нитрате токсична хемикалија и треба да се преземат мерки на претпазливост кога се користи, како што се носење заштитни очила и ракавици. Во исто време, складирањето на бизмут нитрат, исто така, треба да се обрне внимание за да се избегне мешање со други хемикалии за да се избегнат несреќи.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept