Вести од индустријата

Процес на производство на бизмут триоксид

2023-07-08

Процесот на производство наБизмут триоксид (Bi2O3)обично ги вклучува следните чекори:

  1. 1, Набавка на бизмут: Првиот чекор е да се добие извор на бизмут, кој може да биде во форма на руди на бизмут, концентрати или рециклирани материјали што содржат бизмут.

  2. 2, Прочистување: Материјалот што содржи бизмут се прочистува за да се отстранат нечистотиите како што се други метали, сулфур и арсен. Овој процес на прочистување обично вклучува неколку фази на рафинирање, вклучувајќи топење, печење и електролиза.

  3. 3, Формирање бизмут оксид: Откако ќе се добие прочистениот бизмут, тој потоа се претвора во бизмут оксид (Bi2O3). Ова обично се постигнува со контролирана оксидација на металот бизмут, било преку термички или хемиски методи.

  4. 4, Термички метод: Во термичкиот метод, металот бизмут се загрева во присуство на кислород за да се произведе бизмут оксид. Реакцијата обично се изведува на покачени температури.

  5. 5, Хемиски метод: Во хемискиот метод, металот на бизмут се раствора во соодветна киселина, како што е азотна киселина, за да се формира бизмут сол. Оваа сол потоа се третира со соодветно оксидирачко средство, како што е водород пероксид, за да се претвори во бизмут оксид.

  6. 6, Таложење и филтрација: По формирањето на бизмут оксид, тој често се таложи од растворот користејќи средство за таложење, како што се амонијак или натриум хидроксид. Добиениот талог потоа се филтрира за да се одвои од преостанатата течност.

  7. 7, Сушење и калцинирање: Филтрираниот талог од бизмут оксид се мие, се суши и потоа се подложува на калцинирање. Калцинирањето вклучува загревање на материјалот на високи температури за да се подобри неговата чистота и кристалност.

  8. 8, Завршување и пакување: Последниот чекор вклучува мелење или мелење на калцинираниот бизмут оксид за да се постигне саканата големина на честички. Прашокот потоа се пакува и се подготвува за дистрибуција или понатамошна обработка, во зависност од неговата намена.

Важно е да се напомене дека може да постојат специфични варијации и модификации на производниот процес, во зависност од посакуваниот квалитет, чистота и барањата за примена на производот Бизмут триоксид.

Changsha Goomoo Chemical Technology Co.Ltd: Познати сме како еден од најпрофесионалните производители и добавувачи на бизмут триоксид, бизмут оксид, бизмут субнитрат, хидроксипропил метил целулоза, прашок од етил целулоза, хидроксипропил целулоза, бизмут во прав во Кина. Нашата фабрика нуди висококвалитетни производи направени во Кина со конкурентна цена. Добредојдовте да нарачате

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept